Die Estampie

Die Estampie. Untersuchungen anhand der überlieferten Denkmäler und zeitgenössischen Erwähnungen
Christiane Schima
2 delen

Kalenda maya

De geschiedenis van de Estampie begint omstreeks 1200 met het beroemde lied van de Provencaalse troubadour Raimbaut de Vaqueiras ‘Kalenda maya’.

In de eeuwen tussen 1200 en 1500 duikt de estampie in vele bronnen op. Rond 1300 in een Parijs handschrift voor het eerst ook als instrumentaal stuk. Uit latere bronnen blijkt dat de estampie ook in Italië en Noord-Europese landen populair werd.

Table

Alle overgeleverde bronnen, liederen, instrumentale werken evenals de eigentijdse vermeldingen van de estampie zijn in het uit twee boeken bestaande werk afgedrukt.

Ze worden geanalyseerd, besproken en in hun muzikale, culturele en sociale context geplaatst. Het aanhangsel van het hoofdboek bevat alle vocale estampies, poëzie en literaire vermeldingen. Het tweede boek is een kritische muzikale editie van alle overgeleverde instrumentale estampies.

Instanpitta Ghaetta
Instanpitta Ghaetta

Een in dit boek voor het eerst gepubliceerde miniatuur uit het Bodleian Library Douce 308 handschrift verschaft nadere informatie over de uitvoering van vocale estampies.

De auteur toont aan dat de estampie sinds haar overlevering in de handschriften een prestigieus vocaal en instrumentaal genre was. Tevens weerlegt zij eerdere studies volgens welke de estampie een dansstuk zou zijn geweest.

Die Estampie. Untersuchungen anhand der überlieferten Denkmäler und zeitgenössischen Erwähnungen wordt in internationale vaktijdschriften geprezen als standaardwerk (zie bijv. H. Van der Werf, MUSIC & LETTERS 77, no. 3, 1996, p. 449, en A. Overbeek, ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISTISCHE PHILOLOGIE 118, no. 2, p.256).

Het heeft zijn weg gevonden naar de belangrijke wetenschappelijke bibliotheken in de wereld.

Deze oorspronkelijk als dissertatie aan de Universiteit van Utrecht (1995) geschreven studie (uitgegeven bij Thesis Publishers/Rozenberg Publishers Amsterdam ISBN 90-5170-363-5) is te bestellen bij de auteur. De prijs bedraagt 35 euro, excl. verzendkosten.

Bestel